2 năm sau chiến tích U23 ở Thường Châu, đường tình duyên của “chàng trai năm ấy chúng ta cùng theo đuổi” giờ ra sao?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *