Công Phượng: Mình sẽ không gục ngã, vì mình ngã họ sẽ hả hê

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *