Đình Trọng nhận quà sinh nhật sớm, Duy Mạnh vòi vĩnh: “Tiền này đem khao anh em ăn thịt bò đi”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *