Đình Trọng tâm trạng ngồi dự bị, U23 Việt Nam thi đấu trên sân phủ trắng nước mưa như tuyết Thường Châu

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *