Đồng đội nhất trí phạt Đình Trọng 200.000 đồng khi về tới khách sạn

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *