Gửi lời xin lỗi sau vụ khiêu khích thầy Park, trợ lý tuyển Thái Lan giải thích: “Tôi chỉ muốn nói rồi Việt Nam sẽ bị đánh bại thôi”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *