Văn Toàn tươi rói dưới nắng vàng ở UAE, chờ được trao suất đá chính trận quyết đấu với Yemen

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *