Xuân Trường tươi rói khi cùng đồng đội ngồi lề đường, ăn cơm nắm ở Thái Lan

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *