You are currently viewing Phân tích on-chain BTC: Holder dài hạn không bán ra trên cuộc biểu tình hiện tại

Phân tích on-chain BTC: Holder dài hạn không bán ra trên cuộc biểu tình hiện tại

window.coinzilla_display = window.coinzilla_display || [];
var c_display_preferences = {};
c_display_preferences.zone = “6385c4023727406f286”;
c_display_preferences.width = “728”;
c_display_preferences.height = “90”;
coinzilla_display.push(c_display_preferences);

Xem xét các chỉ báo on-chain của Bitcoin (BTC), cụ thể là Coin Days Destroyed (CDD). Chỉ báo này được phân tích để xác định tuổi của các đồng coin hiện đang được bán trên thị trường và liệu holder dài hạn có thoát ra trong thời gian giá phục hồi gần đây hay không.

Một số phiên bản của CDD hiển thị giá trị thấp hơn mức trung bình – một dấu hiệu cho thấy các đồng coin cũ không được giao dịch. Do đó, những holder dài hạn dường như không thoát khỏi thị trường trong đợt phục hồi hiện tại.

CDD

CDD là một chỉ số đo lường số ngày mà một đồng coin chưa được sử dụng trước khi giao dịch (transaction). Mỗi ngày mà một đồng coin vẫn chưa bị dùng đến, nó sẽ tích lũy một “coin day”. Sau đó, những “coin day” tích lũy này bị “destroyed (phá hủy)” khi đồng coin được sử dụng.

Do đó, giá trị CDD là tổng số ngày đồng coin bị phá hủy trong một ngày cụ thể.

Chỉ số cao cho thấy rằng các đồng coin không hoạt động trong một khoảng thời gian dài hiện đang được di chuyển. Điều này thường xảy ra trong thời gian giá tăng mạnh và trong thời gian phục hồi sau khi giảm mạnh.

window.coinzilla_display = window.coinzilla_display || [];
var c_display_preferences = {};
c_display_preferences.zone = “6385c4023727406f286”;
c_display_preferences.width = “728”;
c_display_preferences.height = “90”;
coinzilla_display.push(c_display_preferences);

Sau khi BTC đạt đỉnh vào tháng 12 năm 2017 (mũi tên màu đen), CDD đã tăng vọt trong nhiều lần. Đây là một dấu hiệu cho thấy các đồng coin cũ được bán ra trên hầu hết các lần bật lên. Điều đó có nghĩa là các holder dài hạn đang sử dụng những đợt bật lên để thoát khỏi thị trường trước khi tiếp tục điều chỉnh.

Trong giai đoạn này, CDD đã tăng vọt năm lần (vòng tròn đen), đạt giá trị từ 16,5 triệu đến 32,2 triệu.

on-chian-btc

Nguồn: Glassnode

Tuy nhiên, điều tương tự đã không xảy ra sau đỉnh năm 2021. Trong khi CDD đạt mức cao 19,3 triệu vào thời điểm Bitcoin đạt đỉnh, nó chỉ tăng trên 15 triệu hai lần trong đợt điều chỉnh, vào ngày 30 tháng 4 và ngày 24 tháng 5.

Do đó, không giống như đợt điều chỉnh năm 2017, các đồng coin cũ không bị bán trong quá trình bật lên, mặc dù nó đã giảm đáng kể từ mức cao nhất mọi thời đại của BTC là $ 64.437.

on-chian-btc

Nguồn: Glassnode

Binary CDD

Binary Coin Days Destroyed (Binary CDD) được tính bằng cách lấy CDD trung bình so sánh với CDD hàng ngày. Nếu giá trị bằng 1 thì CDD hàng ngày cao hơn mức trung bình và giá trị 0 thì nó thấp hơn.

Kể từ ngày 30 tháng 7, không có ngày nào Binary CDD trên mức trung bình, cho thấy rằng ngày càng ít đồng coin cũ được giao dịch.

on-chian-btc

Nguồn: Glassnode

Ngoài ra, số liệu tương tự được đưa ra bởi chỉ báo CDD 90 ngày (tổng CDD luân phiên). Nó cho thấy một giá trị tương đối thấp là 197.975. Thấp hơn mức trung bình là 200.000.

Hơn nữa, kết quả này hoàn toàn trái ngược với những kết quả sau khi BTC bắt đầu điều chỉnh trong cả năm 2013 và 2017.

Cả hai lần, CDD 90 ngày đều tăng lên đáng kể, cho thấy các holder dài hạn đang thoát hàng trước khi tiếp tục giảm. Năm 2013, nó đạt giá trị 580.000, trong khi đạt mức cao hơn là 600.000 vào năm 2017 (mũi tên đen).

Do đó, hầu hết tất cả các phiên bản của CDD đều hiển thị các kết quả khác với các cuộc biểu tình cứu trợ trước khi tiếp tục xu hướng giảm. Một tín hiệu tương tự cũng được thấy trong NUPL.

on-chian-btc

SN_Nour

window.coinzilla_display = window.coinzilla_display || [];
var c_display_preferences = {};
c_display_preferences.zone = “3915c40237272d7c143”;
c_display_preferences.width = “300”;
c_display_preferences.height = “250”;
coinzilla_display.push(c_display_preferences);

| Theo dõi kênh Telegram

Được đăng bởi: Dafabet

Trả lời