Sau 9 tháng nghỉ chấn thương, Xuân Trường sút phạt đẳng cấp trong lần đầu đá chính

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *